İçeriğe atla

BAŞKAN YARDIMCISI

İsmail Semih ÇALKAYA
Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul – 1970
MedeniHali : Evli-3 çocuk
Öğrenim

 • İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

PROFESYONEL iŞ HAYATI;

 • Gıda Toptancılığı
 • Yurtdışı Ticaret (Tekstil)
 • Profesyonel Foto Muhabiri
 • İBB (1994 – 1999) Başkan Fotografçısı
 • (1999 – 2014) İBB İştirakler Daire Başkanlığı (devam ediyor)
 • İBB Dış Yardımlar

YABANCI DİL: İngilizce (orta seviye)

UYGULAMASI YAPILAN SİVİL TOPLUM PROJELERİ

 • Endonezva Deprem ve Tsunami Afetinde İBB Yardım Koordinasvonu: 26 Aralık 2004 tarihinde Endonezya’nın Batı Kıyısında Sumatraaçıklarında ve Hindistan’ın Nicobar Adalarında meydana gelen depremve akabinde Tsunami afetinde, İBB Koordinatörlüğü’nde muhasipve satın alma olarak bölgeye ekip düzenlemesi yapılmış, Afete ilişkinYardımlar yönetilerek koordine edilmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ilesivil toplum çalışmaları yapılmıştır.
 • 8 Ekim 2005 Pakistan Keşmir Depremi:İBB Yardım Ekibi Koordinatörlüğüne dahil olarak bölgeye gidilmiş,afeteilişkin psiko-sosyal destek ve yaşam malzemeleri yardımları koordine edilmiştir.Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ile sivil toplum çalışmaları yapılmıştır.
 • 2010 Pakistan Pencap Sel Afeti: 2010 Yılı Temmuz Ayında Meydana gelen Sel Afeti akabinde Türk Kızılayıve İBB tarafından ortaklaşa teşekkül ettirilen Afet Yardım Ekibine dahilolarak görev alınmıştır. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ve AFKAD(Afrika Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği) ile sivil toplum çalışmaları ve insaniyardım yapılmıştır.
 • Lübnan’da bulunan Filistin Mülteci Kampları (Cenin, Sabra ve Şatilla): 2011 Yılında kamplarda ihtiyaç tespit analizleri yapılmış, yerel kamp idarecileriile bazı sivil toplum örgütleri arasında irtibat kılınarak, yardımlar koordineedilmiştir.
 • Etiyopva Calışmaları: İBB- TİKA işbirliği neticesinde koordinatörlüğüne dahil olarak Mekele, Necaşi veHarar’ da su kuyularının açılış koordinasyonunda bulunmuştur.
 • Kenva DADAP Kampı İnsani Yardım Proiesi: Kenya’nın Doğu Eyaletinde bulunan ve Somali’li mültecileri barındıran DADAPkampında 2011 Yılı Ramazan Ayında Açlıkla Mücadele ve Gıda Yardım DağıtımProjeleri yürütülmüştür.
 • Somali Kalkınma Projesi:İBB ve Türk Kızılayı tarafından 2017 yılında teşekkül olunan ortak yardım ekibindeKoordinatörlüğüne bağlı olarak görev yapılmaktadır. Proje halen devametmektedir.
 • Kuzev Somali ve Cibuti Calışmaları: Cibuti ve Kuzey Somali’de bir kısmı AFKAD tarafından, bir kısmı ise TİKA-AFKADortaklığı ile finanse edilen Eğitim ve Sosyal amaçlı projeler sürdürülmektedir.Projeler halen faal haldedir.
 • Akraba Toplulukları Projeleri:İran Türkmen sahra çalışmaları, Etiyopya Harar ve Hasoba TürkleriÇalışmaları yapılmış olup, bölgedeki toplum liderleri ile irtibat devam etmektedir.
 • Korunmaya Muhtaç Çocuklar:KARDEŞ Derneği, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ortak yürütülmektedir.
 • Üniversite Talebeleri: Türkiye’nin değişik yerlerinden İstanbul’a gelen ve barınma İaşe ve Eğitim Desteğiverme, yine Türkiye’nin değişik illerindeki STK’lara protokol eşliğinde beraberçalışmalar yürütmektedir.
 • Bosna:2014 Sel Felaketi Koordinatörlüğü’nde görev almıştır.

İCRACI OLARAK KATILIM SAĞLANAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

 • Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı – Yurtdışı Faaliyetlerinde görev almaktadır.
 • AFKAD Afrika Kardeşlik ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Danışmanı
 • İsra Derneği Genel Sekreteri
 • Eyüp Spor Kulübü
 • ERAM Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Çapa Spor Kulübü 2. Başkanı